1. Gümrü, Moskva və Qars müqavilələri (azərbaycan, türk, rus və fransız dillərində). 140 s.
 2. General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921). 104 s.
 3. İbrahimzadə Fizuli. Behbud Şahtaxtinski. 68 s.
 4. İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921). 496 s.
 5. Sadiqov Səid. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. 144 s.
 6. Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyasi və Naxçivan Muxtar Respublikasi (XX əsrin 70-80-ci illəri). 412 s.
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası 75. Yubiley statistik məcmuə. 96 s.
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası 80. 154 s.
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası 85. 104 s.Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illər ərzində. 92 s.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri. 92 s.
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu. 64 s.
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu. 74 s.
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonu. 54 s.
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu. 52 s.
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu. 68 s.
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu. 30 s.
 17. Müstəqilliyimizin on ili. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illər ərzində. 92 s.
 18. Naxçıvan Ensiklopediyası. 2 cilddə. 1 cild. 397 s.
 19. Naxçıvan Ensiklopediyası. 2 cilddə. 2 cild. 425 s.
 20. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011). 272 s.
 21. Naxçıvan şəhəri. 51 s.
 22. İntibahın 15 ili (1995-2010).
 23. Cəfərov Həmzə. Naxçıvanda təhsil: inkişaf yolu və imkanları. 369 s.
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bakı ş. "BLM" nəşriyyatı 2001 il.
 25. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1969-1999.
 26. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nakhchivan Autonomous Republic.
 27. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyləri